ADVIES


Wij hebben ruime ervaring bij het begeleiden van bedrijven op het gebied van de volgende certificeringen:

- Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder)

- ISO 9001:2015

- VCA 2017/6.0

- Werkplekbeveiliging en personeelstellen stichting 
   railAlert

- Persoonscertificering stichting railAlert

BEGELEIDING


Onze ervaren projectleiders kunnen u op diverse expertises ondersteunen.

Denk hierbij onder andere aan:

- Coördineren certificeringstrajecten

- Ontwikkelen leertrajecten en maatwerkopleidingen

- Coördineren leer- en ontwikkeltrajecten

- Begeleiding vakinhoudelijk leidinggevenden (VIL), 
  praktijkbegeleiders en
praktijkbeoordelaars 


VEILIGHEIDS BEWUST ZIJN

Door onze ruime ervaring met de Safety Culture Ladder ontwikkelden wij voor diverse organisaties programma's om het veiligheidsbewustzijn van medewerkers te verbeteren. Dergelijke programma's zijn natuurlijk maatwerk. 

OPLEIDING


Wij verzorgen de volgende opleidingen in het kader van de persoonscertificering van stichting railAlert:

- V&G Coördinator Uitvoeringsfase (VGC-U)

- Werkplekbeveiliger Ontwerpende taken (WB-O)

- Werkplekbeveiliger Voorbereidende taken (WB-V)

- Werkplekbeveiliger Uitvoerende taken (WB-U)

- Leider Werkplekbeveiliging (LWB)

- Leider Lokale Veiligheid (LLV)

- Veiligheidsman (VHM) / Grenswachter (GRW)

- Gereedschapsmachinist (Gmcn)

- Begeleider Buiten Dienst gesteld spoor (BBD)

- Veiligheidscommunicatie